BÀI TUYÊN TRUYỀN Một số vấn đề chung về thực hiện dịch vụ công trực tuyến

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN YÊN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Yên Ninh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN

Một số vấn đề chung về thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

 


Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là nội dung quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và tổ chức, bảo đảm liên thông, minh bạch, thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và truyền thông.

      Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. Có 04 mức độ như sau:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Khi tổ chức, công dân tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân nói riêng và các dịch vụ công trực tuyến khác nói chung sẽ nhận được nhiều lợi ích như: Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet; tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ; chủ động các công việc khác của công dân; theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến; bảo đảm công khai, minh bạch hồ sơ, thủ tục.

Về thời hạn giải quyết, trả kết quả: Tính từ khi công dân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thành công đến khi hoàn thiện trả kết quả cho công dân đảm bảo thời hạn quy định đối với từng thủ tục hành chính đã ban hành theo quy định.

     Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến đối với cá nhân, tổ chức đăng ký thủ tục hành chính: Giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định .

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Trong ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần, trừ các ngày nghỉ lễ, cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phải thường xuyên truy cập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân để kịp thời tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cá nhân, tổ chức đăng ký qua Cổng dịch vụ công. Trường hợp không kịp thời tiếp nhận ngay lập tức trong ngày khi công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến, cơ quan tiếp nhận vẫn phải đảm bảo nguyên tắc tiếp nhận, trả kết quả đúng thời hạn quy định đối với thủ tục hành chính đã ban hành.

     Khi đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến, công dân sẽ được trả kết quả như sau:

- Công dân đăng ký dịch vụ công mức độ 4: Hệ thống xử lý hồ sơ sẽ cập nhật trạng thái hồ sơ được xử lý hoàn thành và thông báo kết quả cho công dân qua thông báo bằng tin nhắn SMS trạng thái trên cổng dịch vụ công; cơ quan trực tiếp giải quyết hồ sơ sẽ thực hiện kết quả theo hình thức đăng ký của công dân: trả kết quả qua thư điện tử (kết quả điện tử, có ký số), trả kết quả thông qua bưu chính công ích, đến nhận kết quả trực tiếp.

- Công dân đăng ký dịch vụ công mức độ 3: Đối với hồ sơ nộp đầy đủ giấy tờ, tài liệu qua dịch vụ công thì cơ quan tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp xác minh không được từ chối tiếp nhận, hoặc yêu cầu công dân đến trụ sở để bổ sung giấy tờ. Hướng dân công dân khi đến nhân kết quả cung cấp các giấy tờ, tài liệu bản chính hoặc bản sao có chứng thực để kiểm tra đối chiếu đầy đủ, sau đó trả kết quả cho công dân.

- Trường hợp công dân không đăng ký hình thức trả kết quả: Cơ quan tiếp nhận trực tiếp liên hệ với công dân để hướng dẫn hình thức trả kết quả theo yêu cầu của công dân.

- Trường hợp công dân đăng ký trả kết quả tại địa chỉ khác thì hướng dẫn công dân đăng ký nộp lệ phí và trả phí dịch vụ chuyển phát qua bưu điện theo quy định.

- Căn cứ vào quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, Công an tỉnh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực cư trú, cấp, quản lý Căn cước công dân.

So với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống thì việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mang đến nhiều tiện ích cho tổ chức, cá nhân. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến tránh nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền; tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

UBND thị trấn Yên Ninh
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập