HĐND thị trấn Yên Ninh khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8

Kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Yên Ninh, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 01 ngày (ngày 29/6/2023). Kỳ họp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của HĐND trong việc giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của thị trấn. Tại kỳ họp, HĐND thị trấn đã nghe và thảo luận 13 báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND; thảo luận các báo cáo và thông qua 03 nghị quyết.

Các đại biểu HĐND thị trấn đã làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm đã hoàn thành các nội dung kỳ họp theo dự kiến. Chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, giành thời gian cho việc thảo luận của các đại biểu. Chủ tọa điều hành kỳ họp chủ động, linh hoạt. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiệp kịp thời.

Sau 01 ngày làm việc, kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn, khóa VI đã thành công tốt đẹp.

Kết quả kỳ họp cụ thể như sau:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023:

1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023:

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, trong điều kiện biến động của giá cả thị trường, cạnh tranh ngày càng gay gắt đã tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. UBND thị trấn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện, Đảng ủy, HĐND thị trấn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; sự quyết tâm nỗ lực của các ngành, đoàn thể, các thành phần kinh tế, của cán bộ và nhân dân toàn thị trấn Yên Ninh đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế duy trì tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp được mùa; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ hoạt động ổn định và phát triển; công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự đô thị, môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt; văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; phong trào xây dựng đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ, đã có những chuyển biến tích cực; xây dựng chính quyền, quản lý nhà nước, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư được tập trung chỉ đạo; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND thị trấn cũng đã đánh giá những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đó là:

- Sản xuất nông nghiệp chưa chú trọng phát triển các mô hình có giá trị kinh tế cao, chưa có sản phẩm đạt OCOP.

- Công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn có nội dung tiến độ còn chậm.

- Tình trạng vi phạm đất đai vẫn còn xảy ra, xử lý vi phạm đất đai có việc chưa triệt để; việc thực hiện rà soát đất 5% còn chậm.

- An ninh trật tự, tai tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ; việc lôi kéo khiếu kiện, gây mất trật tự công cộng tiềm ẩn phức tạp; xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường chưa hiệu quả.

- Hệ thống điện, hệ thống đường dây viễn thông ở một số điểm tiềm ẩn mất an toàn, ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

- Công tác tuyên truyền có mặt còn hạn chế.

- Công tác vệ sinh môi trường ở một số tổ dân phố chưa đảm bảo.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo UBND cần xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phát triển kinh tế đồng bộ ở cả 3 ngành; Thương mại, dịch vụ - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, tăng cường an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội, phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền, tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ khó khăn như: công tác giải phóng mặt bằng, các chỉ tiêu chưa đạt, đề ra các giải pháp để tháo gỡ kịp thời.

- Tập trung thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất, tiếp tục chỉnh trang đô thị, nâng cao các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh.

II. Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong điều kiện tình hình kinh tế của thị trấn còn gặp nhiều khó khăn, HĐND thị trấn ghi nhận sự cố gắng của UBND thị trấn trong việc chỉ đạo giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. HĐND thị trấn đề nghị UBND thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, báo cáo HĐND thị trấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

III. Về thảo luận

Các đại biểu HĐND thị trấn đã tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Qua thảo luận các đại biểu đã đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - UBND huyện, sự giúp đỡ của các ban ngành của huyện, sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, cùng với sự cố gắng của các ngành, đoàn thể, các HTX, cử tri và nhân dân thị trấn, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

IV. Về các Nghị quyết của kỳ họp

Sau khi xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thị trấn, HĐND thị trấn đã thông qua 03 Nghị quyết sau:

+ Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Ninh, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026;

+ Nghị quyết về quyết toán ngân sách năm 2022;

+ Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024 của HĐND thị trấn.  

V. Tại kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thị trấn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Ninh, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Một số hình ảnh tại kỳ họp:

anh tin bai

anh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai

 

 

UBND thị trấn Yên Ninh
  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập