Các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Yên Ninh tổ chức hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2024

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/UBTVQH11 ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị Quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các điều: Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh số 34/2007- UBTVQH11 ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/6/2022 của UBND huyện Yên Khánh về việc bầu cử Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2024; Kế hoạch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 10/6/2022 của UBND thị trấn về việc tổ chức bầu tổ trưởng tổ dân phố, nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn thị trấn Yên Ninh.

Ngày 10/7/2022, các tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Yên Ninh tổ chức hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố. 

 

 

 

 

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập